!

Dynamische rivieren

Delta Talent organiseert een themadag over nieuwe, natuurlijke nevengeulen. Deze themadag gaat over de (natuur-)kwaliteit van nevengeulen, waarbij “rivierhout” als aansprekend onderdeel wordt meegenomen. Als we kijken naar natuurlijke riviersystemen, wat is er dan in Nederland allemaal mogelijk? Hoe zouden nevengeulen er in de toekomst uit kunnen zien? Wat zijn de mogelijkheden om nevengeulen op grotere schaal toe te passen? Zijn onderwaterreservaten een mogelijkheid? Hoe verhoudt het streven naar een zo natuurlijk mogelijk riviersysteem zich tot andere belangen, zoals de scheepvaart?

Rivierhout, de sleutelrol van dode bomen in de rivier

Diverse experts belichten het thema elk vanuit hun eigen invalshoek. Er zal volop gelegenheid zijn om ideeën uit te wisselen. We gaan ook struinen in de riviernatuur, want kun je eigenlijk wel spreken van “riviernatuur”? En wat zijn hiervan de bijzondere kwaliteiten? De precieze datum is nog niet bekend, dus hou de agenda in de gaten.