18-04

Een groene kijk op de Noord-Hollandse kust

Een groene kijk op de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Daar gaat het over tijdens de Delta Talent thema-ochtend op donderdag 18 april. Tijdens de ochtend ligt de nadruk op de kansen voor natuur(ontwikkeling). Studenten kunnen zich hiervoor inschrijven via de inschrijflink op deze pagina.

Drie experts geven deze ochtend - ieder vanuit hun eigen groene expertise - hun kijk op de Noord-Hollandse kust. Vervolgens is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van een natuurlijke en dynamische kust. Waar ligt de kracht van de huidige aanpak, waar zien we kansen voor natuur, wat moet echt anders in de toekomst? Kan het mooier, kan het beter?

De betrokken experts zijn:

  • Esther Blom, ecoloog bij ARK Natuurontwikkeling
  • Bert van der Valk, geoloog bij  EcoShape/Deltares
  • Ben Eenkhoorn, ecoloog bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Dit programma sluit aan op de themamiddag over de Hondsbossche duinen die eerder op 9 april plaatsvond, maar je kunt hier ook afzonderlijk aan deelnemen. Tip: bekijk vooraf het volgende filmpje:


Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Er neemt een groep studenten van de minor Kustwaterbouw aan deel. Andere studenten zijn zeer welkom. Juist de uitwisseling tussen studenten met verschillende studie-achtergronden maakt dit interessant. Het exacte programma vind je in de bijlage. Schrijf je in!