!

Themadag: Getijdendynamiek in de stad

In 2019 organiseren we weer een themadag voor studenten over getijdendynamiek in de stad. Er is op verschillende plekken verrassende natuur te vinden middenin de razend drukke stad. Er wordt op meerdere locaties hard gewerkt om getijdennatuur in de regio Rotterdam meer ruimte te geven. Er spelen allerlei uitdagingen die het realiseren van getijdennatuur in Rotterdam met zich meebrengt. Er wordt samengewerkt met veel verschillende partijen en er moet rekening gehouden worden met veel verschillende belangen. Waar liggen de kansen? Wat is lastig? Tijdens de dag zullen we natuurlijk naar buiten gaan maar ook kun je verschillende experts spreken.

Getijdenparken in de Rotterdamse regio

Rotterdam ligt in de monding van twee grote Europese rivieren, de Rijn en de Maas. Doordat er een open verbinding met de zee is, komen eb en vloed hier dagelijks tot midden in de stad! De overgang tussen rivier en zee, de dynamiek van het fluctuerende waterpeil en de wisselende zoutgehaltes bieden kansen voor unieke getijdennatuur. En voor mensen om die bijzondere natuur te beleven. Ook midden in de stad.

De gemeente Rotterdam werkt met diverse partijen samen aan het programma 'Rivier als Getijdenpark': de terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. In de Rotterdamse regio worden de komende jaren een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Deze nieuwe getijdennatuur zal bijzondere planten, vissen en vogels aantrekken die op de grens van zoet en zout leven.

Inschrijven

De datum en het programma volgen in de loop van het nieuwe jaar. Hou de website dus in de gaten!