9-04

Themadag Hondsbossche duinen

Op dinsdag 9 april organiseert Delta Talent samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) een themamiddag naar de Hondsbossche duinen. Studenten van alle opleidingen kunnen zich hiervoor inschrijven via het aanmeldformulier op deze pagina.

We zijn te gast in Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee. Twee experts van het HHNK zullen ons van alles vertellen over het kustversterkingsproject Hondsbossche duinen. Natuurlijk gaan we dat ook zelf buiten bekijken!

De Hondsbossche Duinen zijn ontstaan door de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Zo’n 35 miljoen kuub zand uit zee is hier aangebracht. Naast een veilige dijk was dit ook een kans om het gebied aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te vergroten. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben hier samen aan gewerkt. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden dachten mee over de manier van uitvoering en de inrichting van het gebied.

Tijdens deze middag komen allerlei vragen aan bod. Hoe kijkt HHNK terug op dit project? Met welke partijen is er samengewerkt? Is alles nu klaar? Waar is HHNK trots op? Wat was lastig? Wat zijn lessen voor de toekomst?

Het programma vind je in de bijlage. Je kunt je inschrijven via het aanmeldformulier.

Het is de bedoeling dat er een vervolg op deze middag komt, waarin het verhaal breder getrokken wordt naar de hele Noord-Hollandse kust en kustversterking vanuit verschillende hoeken bekeken wordt. Dit deel zal plaatsvinden op de HvA en wordt aangekondigd via deze website.