15-10-2018

Getijden- dynamiek in Rotterdam: inspiratie voor de toekomst

Op 27 september kwamen 50 studenten, 3 docenten en diverse experts via Delta Talent samen op het Eiland van Brienenoord. Dit was de startlocatie voor een themadag over getijdendynamiek in de stad. De studenten volgen de minor Waterbouw van de Hogeschool Rotterdam (waar ook studenten uit Vlissingen, Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Van Hall Larenstein aan meedoen) en de minor Randstedelijke Ecologie van Inholland Delft. Deze diversiteit van elkaar aanvullende en versterkende achtergronden is precies waar Delta Talent op inzet bij themadagen.

Welke kansen zijn er voor getijdendynamiek in en rond Rotterdam? Dat was de centrale vraag tijdens deze dag. Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling werken samen met andere organisaties al enkele jaren hard aan de terugkeer van getijdennatuur in de Rotterdamse regio. Zij gaven de studenten een inkijkje in hun werk en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. De organisaties waren benieuwd naar de reacties van de studenten hierop.  

Na een rondleiding op het Eiland van Brienenoord (getijdennatuur middenin de stad) en een wandeling in de directe omgeving (harde, stenige kades) volgden presentaties van ARK Natuurontwikkeling en de gemeente Rotterdam. Daarna gingen de studenten in kleine gemixte teams aan de slag. De bedoeling was dat zij een advies uitbrachten aan de betrokken organisaties. In vier gespreksrondes konden de teams informatie inwinnen bij experts. Niet alleen op het gebied van getijdendynamiek, maar ook op het gebied van creatief denken.  

De adviezen van de studenten waren heel divers. Van technisch en praktisch, zoals het aanleggen van een getijdengeul rondom de heuvel op het eiland, tot activiteiten gericht op een breder publiek. Opvallend was het belang dat diverse teams hechtten aan het betrekken van kinderen en jongeren. Ook het avontuurlijker inrichten van het eiland werd verschillende keren genoemd. Bijvoorbeeld met stepping stones waar je alleen tijdens laagwater overheen kunt lopen, of een hindernisbaan met lokaal slib. En wat te denken van een Onderwater Pier! Hierdoor kan ook het onderwaterleven optimaal beleefd worden. Oude populieren van het eiland worden hierbij gebruikt om het water helder te maken en de vissen een schuilplek te geven. 

Voor de meeste studenten was het de eerste kennismaking met het thema en ook met het eiland. Met name de grote diversiteit aan stakeholders, belangen, visies en mogelijkheden om iets met het thema te doen maakten indruk. Voor veel studenten was de mix van ‘grijs’ (civiel technisch) en ‘groen’ in combinatie met beleving een uitdagende opdracht die ze dwong om buiten hun gewoonlijke kaders te denken.